Privacyverklaring

Dit is de website van My Veranda
Ons bedrijfsadres is Jan Heynslaan 87, 5622KK Eindhoven

Ons Inschrijvingsnummer bij de Kamer van Koophandel is 69982643
Ons B.T.W.-nummer is NL8580906361301

Bij elk bezoek aan onze website herkent onze webserver automatisch noch uw domeinnaam, noch uw e-mailadres.
Bij een bezoek aan onze website bewaren wij:

  • Uw e-mailadres als u aankopen/vragen plaatst op deze website.
  • Uw e-mailadres als u dit aan ons communiceert.
  • Uw e-mailadres als u een account aanmaakt op www.myveranda.nl

Deze informatie wordt gebruikt om u later te contacteren voor marketingdoeleinden.
De informatie wordt alleen intern gebruikt en wordt niet doorgegeven aan andere organisaties voor commerciële doeleinden.

Op deze site gebruiken we cookies (een cookie is een klein bestand dat verstuurd wordt door een Internetserver en dat zich op de vaste schijf van uw computer installeert. Dit bestand houdt de sporen bij van de bezochte Internetsite en bevat een aantal gegevens over dit bezoek).

  • Om uw voorkeuren te registreren.
  • Om informatiesessies te registreren, zoals informatie over hetgeen u toevoegt aan uw boodschappenlijst.

Om het gebruik van onze Webshop in kaart te brengen en te analyseren maken wij gebruik van de webanalyse-tool Google Analytics, aangeboden door Google. De cookies van Google Analytics stellen ons onder meer in staat om te zien hoe vaak onze website wordt bezocht en welke pagina´s van onze website het vaakst worden bekeken. De verzamelde informatie wordt verwerkt in statistieken en wordt door ons gebruikt om onze website te optimaliseren. De verzamelde informatie wordt door ons niet gebruikt om u, als persoon, te identificeren.

Indien u een bestelling plaatst bij My Veranda, dan slaan wij uw NAW gegevens op zodat wij uw bestelling kunnen afhandelen. Hiernaast kunnen deze gegevens gebruikt worden voor marketing doeleinden.

We hebben geen partnerschappen of speciale relaties met derden op internet.

Als wij uw gegevens overdragen of ontvangen op onze website, gebruiken wij altijd de coderingstechnologieën die erkend worden als gangbare standaarden binnen de IT-sector.

Hoe neemt u contact met ons op in verband met ons privacy beleid?

Als u wenst te reageren op ons privacy-beleid, kunt u contact met ons opnemen

  • Per email: info@myveranda.nl
  • Per telefoon: +31 (0)40-8481595
  • Per brief: Jan Heynslaan 87, 5622KK Eindhoven

Over communicatie per e-mail

Als u in de toekomst geen e-mails wenst te ontvangen van ons bedrijf, dan kunt u afmelden via de hyperlink in de nieuwbrief.

Over communicatie per brief

Als u ons via het web uw postadres meedeelt, zal u alleen de informatie ontvangen die u aangevraagd hebt, op het adres dat u ons meegedeeld hebt.

Over communicatie per telefoon

Als u ons uw telefoonnummer meedeelt via het web, kan ons bedrijf telefonisch contact met u opnemen met betrekking tot informatie over onze producten en onze diensten. Indien u dergelijke telefonische oproepen niet wenst te ontvangen, kunt u contact met ons opnemen op het hierboven vermeldde adres.

Indien u geen geadresseerd reclamedrukwerk en/of geen commerciële telefoontjes (meer) wenst te ontvangen, dan kunt u dat kenbaar maken via de website van de Stichting Infofilter: www.infofilter.nl.

Ons bedrijf kan de consumenteninformatie gebruiken voor nieuwe doeleinden die nog niet voorzien zijn in ons « privacy-beleid ». In dat geval, zullen wij contact met u opnemen alvorens uw gegevens te gebruiken voor deze nieuwe doeleinden, om u op de hoogte te stellen van de wijzigingen aan ons reglement voor de bescherming van persoonlijke gegevens en om u de kans te bieden uw deelname te weigeren.

Op verzoek verlenen wij aan de bezoekers van onze site toegang tot alle informatie die wij van hen bijhouden. Als u toegang wenst tot deze informatie, gelieve contact met ons op te nemen op het hierboven vermeldde adres.

Op verzoek bieden wij de bezoekers van onze site de mogelijkheid om eventuele onjuiste gegevens die wij van hen bijhouden, te corrigeren. Als u uw persoonlijke gegevens wenst te verbeteren, gelieve contact met ons op te nemen op het hierboven vermeldde adres.

De telefonische communicatie die gepleegd wordt, zij het uitgaande van My Veranda naar de consument, of van de consument naar My Veranda kan worden opgenomen voor trainingsdoeleinden.

Als u vindt dat onze site niet in overeenstemming is met ons privacy beleid, neem dan contact op met ons bedrijf zelf, op het hierboven vermeldde adres.