bouwvergunning

In vrijwel alle gevallen is het plaatsen van een veranda, overkapping of carport in uw tuin vergunningsvrij, indien is voldaan aan de onderstaande voorwaarden.

  • De overkapping/carport zal in het achtererfgebied geplaatst worden op 1 meter achter de voorkant van de hoofdwoning en loopt evenwijdig met het aangrenzend openbaar toegankelijk gebied.
  • De overkapping/carport behoort niet tot de hoofdwoning.
  • De overkapping/carport blijft binnen het toegestane bebouwingspercentage, zie tabel.

Wat is het achter erfgebied?

Het achtererfgebied is het erf achter de lijn die het hoofdgebouw doorkruist op 1 meter achter de voorkant en van daaruit evenwijdig loopt met het aangrenzend openbaar toegankelijk gebied.

Wat is het bebouwingsgebied?

Het achter erfgebied en de grond onder de aan het hoofdgebouw toegevoegde aan- en uitbouwen.

Oppervlakte bebouwingsgebiedU mag bouwenPlus
Kleiner of gelijk aan 100m² 50% hiervan -
Groter dan 100m² en kleiner of gelijk aan 300m² 50m² 20% van het bebouwingsgebied dat groter is dan 100m²
Groter dan 300m 90m² 10% van het bebouwingsgebied dat groter is dan


Rekenvoorbeeld:

  • 1. Bij een bebouwingsgebied van 220m² mag de volgende oppervlakte worden bebouwd: 50m² + (20% van 120m² = 24m²) = 74m².
  • 2. Bij een bebouwingsgebied van 360m² mag de volgende oppervlakte worden bebouwd: 90m² + (10% van 60m² = 6m²) = 96m².

Twijfelt u nog? Vraag het uw gemeente of doe de online vergunningscheck.